Mickey's Blender Bonanza!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chuột Mickey chịu trách nhiệm cho một cửa hàng kem và chức năng chính của nó là làm hài lòng khách hàng chuẩn bị những món lắc phong phú nhất mà bộ não con người có thể hình dung được. Trộn các thành phần phù hợp trong khoảng thời gian ngắn nhất và làm cho mọi người hạnh phúc.