Mia's Stylish Room

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mia mèo tuyệt vọng đi với phòng khách của bà. Đó là bẩn và trong tình trạng xấu. Đó là thời gian để làm sạch, sửa chữa và trang trí. Thay đổi màu sắc, tông màu và hình dạng sử dụng quan niệm sai lầm của bạn về những gì có phần cách điệu.