Mexico Rex

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đáng sợ Tyrannosaurus rex trả về khủng long hoảng sợ lần này tại Mexico. Phá hủy tất cả mọi thứ bạn có thể và giết những người lính đang cố gắng để giết bạn.