Meteoric Colors

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một cơn mưa thiên thạch màu đang đến gần. Bạn là một hành tinh nhỏ ở giữa cơn bão sẽ nhận được một bồn tắm đá thiên hà tốt. Cách duy nhất để ngăn chúng phá hủy bạn quá nhiều là kết hợp màu sắc của bạn với từng thiên thạch, vì vậy hãy nhanh chóng quay lại để chào đón chúng và tránh thiệt hại thêm.