Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Một giải trí cổ điển, lái một chiếc xe tăng và giết tất cả mọi thứ mà đi theo cách của bạn. Phải mất một thời gian để tải, kiên nhẫn.