Mermaid Kitty Maker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Như kỳ lạ như sự kết hợp âm thanh, trộn một con mèo với còi báo động cung cấp rất thú vị khả năng. Đặc biệt là nếu bạn làm nó cũng như bạn sẽ. Chọn màu của tóc và các sọc che nó, nhưng cũng có đuôi cá và quy mô của nó. Điều quan trọng là cuối cùng bạn có được một sinh vật tưởng tượng tuyệt vời.