Mermaid Coffee Shop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ariel đã thay đổi đáy biển cho ngành kinh doanh khách sạn bằng cách mở một quán ăn tự phục vụ. Vấn đề là bạn vẫn không có một sản phẩm, trước tiên bạn phải mua nguyên liệu, trộn chúng, bán cà phê và kiếm tiền để tiếp tục mua nguyên liệu cho đến khi giới thiệu được lấp đầy. Trở thành thành viên của Ariel và thành công.