Merida's Overalls Style

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Merida, ngôi sao của "Brave" có hai cách rất cụ thể mặc quần áo. Một là để đi đến trường, và người kia để đi dạo. Giúp cô tìm thấy một quần áo phù hợp hơn và làm cho trò chơi với mái tóc đỏ nổi bật của họ.