Merida Travel Exchange

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Merida và Rapunzel đã có một ý tưởng thú vị, họ sẽ di chuyển nhà một vài ngày. Chọn tủ Rapunzel một cái gì đó tốt đẹp để Merida và trở thành một hình ảnh vui để tải lên Snapchat.