Merge Jewels

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên bảng này, các đồ trang sức rực rỡ tích lũy. Trước khi họ lên mái nhà, bạn phải biến mất tất cả những thứ được nhóm lại bằng cùng một màu trong ba hoặc nhiều cá nhân. Xem vì bạn nhận được điểm sai. Nhưng nếu bạn làm đúng, một lễ hội đầy màu sắc sôi động đang chờ bạn.