MemoTest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm tra năng lực tinh thần của bạn trong trò chơi trí nhớ này, nơi bạn sẽ phải nhìn thấy một chuỗi màu sắc trước, sau đó nhớ nó là màu gì và theo thứ tự nào. Cho thấy rằng bạn có một bộ não đặc quyền!