Memory Match

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi trí nhớ lý tưởng để chơi trên Halloween. Với biểu tượng riêng của ngày Mexico Day of the Dead, cũng như các minh họa khác nhau về ma, mèo đen, phù thủy hoặc chậu nhỏ giọt potions, bạn sẽ tận hưởng và lo sợ tìm kiếm cùng một thẻ trong thời gian ngắn nhất có thể.