Memory Art

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong bảng màu này để vẽ bạn có bốn đốm màu. Ngay khi bạn cho vở kịch một loạt các chuỗi trong đó các điểm sẽ sáng lên sẽ theo sau. Chức năng của bạn là lặp lại chúng và thứ tự chính xác. Khi bạn tiến bộ, các chuỗi sẽ dài hơn và do đó, phức tạp hơn để nhân rộng.