Meme Miner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có muốn làm giàu? Trong trò chơi này, bạn sẽ học cách đạt được nó, bằng cách "nhấp" không mệt mỏi bằng ngón tay và đóng góp cho nhân vật chính Meme không ngừng nghiền đá, mục đích không gì khác hơn là tìm vàng và tích lũy lợi nhuận liên tục.