Megacity Hop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Donald Trump bé nhỏ này phải băng qua những con đường nguy hiểm của thành phố lớn bị nhiễm những chiếc ô tô chạy không ngừng từ nơi này sang nơi khác. Và nó phải thực hiện nó trong các lần nhảy, đồng thời nó đang thu thập các loại tiền tệ khác nhau mà nó tìm thấy trong chuyến đi. Tính số giây giữa xe và xe và cố gắng không chạy qua.