Mega Anime Avatar Creator

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

rất đầy đủ trò chơi mà bạn có thể tạo phong cách phim hoạt hình avatar của bạn. Bạn có rất nhiều lựa chọn khác nhau để lựa chọn các khuôn mặt, tóc, quần áo và phụ kiện.