Medieval vs Aliens

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vấn đề xâm lược người ngoài hành tinh không phải là mới. Đã ở độ tuổi trung niên, họ thường đến để tiêu diệt nhân loại. May mắn của các cung thủ và hiệp sĩ đối mặt với họ bằng vũ khí thô sơ nhưng hiệu quả của họ. Đi bộ lâu đài và không để lại một người ngoài hành tinh.