Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn chống lại bóng tối. Bạn chống lại quái vật. Bạn chống lại zombie. Bạn chống lại nguy hiểm, trang bị tất cả các loại súng ngắn, súng săn, súng tiểu liên. Bắn và bảo vệ cuộc sống của bạn bởi vì bạn đang một mình, bạn và đối diện với thế giới của khủng bố.