mcdonalds

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiếm tiền với một công ty lớn là không dễ dàng, kiểm soát toàn bộ quá trình cho đến khi bánh hamburger đến với khách hàng. Bạn có bốn thành phần chì; nông nghiệp, chăn nuôi, thương mại và tiếp thị.