Maze Speedrun

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chào mừng đến với mê cung vô tận này. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra lối thoát trong thời gian ngắn nhất. Sự giúp đỡ được đưa ra bởi tốc độ bạn có thể di chuyển, chỉ cần cho biết bạn muốn đi theo hướng nào để bạn có thể trượt đến đó. Nhưng tất nhiên, trước tiên bạn phải chọn tốt và đúng cách. Chúc may mắn