Maze Cartoon Labyrinth

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn con vật mà bạn thích và chạy một mê cung rộng lớn để tìm kiếm đầu ra mong muốn. Way, thu thập tất cả các đồng tiền bạn tìm thấy. Nhưng không phải là quá dài, bởi vì từng chút một bạn nổi bật hơn. Và bạn sẽ biến mất khỏi mặt đất, trừ khi bạn có thể chạy trốn trước khi tiếng chuông cuối cùng. pacogames