Max and Mink

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Max và Mink tham gia lực lượng để thoát khỏi mê cung phòng. Sử dụng khả năng kết hợp của mỗi và quản lý để đạt được lối ra. Max and Mink made playable by Poki.