Math Mountain

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để lên đến đỉnh núi này, bạn sẽ không cần cơ bắp lớn. Chỉ có một kiến thức trung bình về toán học và trên hết là tốc độ tinh thần. Cạnh tranh với máy hoặc chống lại một người bạn và đi đến đầu phản ứng nhanh chóng với tất cả các phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia.