Matchstick Mathematics

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để làm cho tất cả các trận đấu này ghi và ghi bạn sẽ phải làm vuông phép toán mà trò chơi đặt ra. Làm thế nào? Để di chuyển số lượng kết quả phù hợp mà bạn chỉ ra để khi bạn xóa và đặt, tất cả các số sẽ được bình phương và kết quả là chính xác.