Match The Animal

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn thích động vật nhiều như chúng tôi, bạn chắc chắn sẽ không gặp khó khăn gì trong việc kết hợp những con sư tử, cá heo, chó, mèo hoặc cá với bạn bè của chúng. Bạn chỉ cần tham gia với họ thông qua một dòng. Khi bạn hoàn thành, chúng tôi sẽ ăn mừng với niềm vui và nhiều confetti.