Match Sweet

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn có một bảng lớn với đầy đủ các loại kẹo ngon. Tham gia vào nhóm của ít nhất ba người giống nhau, xem họ biến mất khi họ hợp nhất và rời khỏi phòng để có thêm nhiều kẹo. Bạn có một thời gian giới hạn, vì vậy hãy tham gia càng nhiều càng tốt trong khi bộ đếm của bạn phát triển không ngừng.