Match 3 : Hidden Treasure Hunt

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Laura phiêu lưu tìm thấy những kho báu ẩn trong khu rừng bí ẩn này. Để làm điều này, bạn phải giải quyết đơn giản với điểm số cao mà bạn sẽ tìm thấy và bạn sẽ phải tham gia vào các nhóm của ít nhất ba biểu tượng giống nhau.