Mastermind!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn phải sử dụng tâm trí của bạn và cố gắng tìm ra, theo logic, đúng trình tự của màu sắc.