Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chơi cờ với máy tính, chống lại bạn bè hoặc thậm chí chống lại chính bản thân bạn và học hỏi trong suốt chuyến đi nhờ những chỉ dẫn mà bạn sẽ nhận được từ người chủ điện tử ẩn đằng sau bảng ảo. Và đừng quên rằng, cuối cùng, điều quan trọng là đạt được đồng lương.