Master Archer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xem kỹ năng của bạn với các mũi tên bắn cung xuyên qua trái cây có trợ lý của bạn vào đầu. Hãy rất cẩn thận và không quan trọng trên đầu hoặc cơ thể.