Masked Forces Zombie Survival

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phần Masked của commando ưu tú này có chức năng là để đi thành phố bị nhiễm khuẩn của zombie và tiêu diệt tất cả. Sống nó với cường độ và chủ nghĩa hiện thực nhờ vào sự lựa chọn nhiều.