Masked Forces Unlimited

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành một lần nữa một phần của lệnh bất khả chiến bại của các lực lượng đeo mặt nạ và tham gia vào các nhiệm vụ thú vị và chết người chiến đấu với kẻ thù sẽ bắn bạn nhờ vào tùy chọn nhiều người chơi. Danh mục vũ khí là hào phóng, bạn chỉ cần tìm kiếm chúng, bám vào chúng và nhấn cò cho đến khi viên đạn cuối cùng xuất hiện.