Marry Me Kitty

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con mèo này là hạnh phúc vì ngày mai ông kết hôn với con mèo người đang yêu. Góp phần vào sự nghiệp và chọn trang phục hoàn hảo và phụ kiện cho sự kiện này. Tham dự đám cưới và tư vấn liên quan đến việc trang trí là có liên quan.