Marinette Travels To Us

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Marinette sắp đi đến hoa Hoa Kỳ. Nhưng trước khi rời khỏi, bạn nên chọn những trang phục phù hợp và yêu nước nhất, cộng với chọn tất cả mọi thứ bạn cần và trật tự nó với hương vị và sự khéo léo.