Marinette Travels the World

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Marinette là một cô gái bồn chồn thích đi thăm các nước khác. Ông đã tổ chức một chuyến đi bất tận sẽ đi qua Iceland, Thái Lan, Los Angeles và London. Không cần phải làm rõ rằng mỗi người đều yêu cầu trang phục của riêng mình và các kế hoạch của Marinette để thực hiện bằng cách chọn đúng loại quần áo cho mỗi nền văn hóa và khí hậu tương ứng của nó.