Mango Piggy Piggy Hero

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các siêu anh hùng Marvel trở thành Angry Birds trong dịp này, hạ gục kẻ thù của họ bằng cách tự ném mình khỏi súng cao su và phá hủy toàn bộ cấu trúc đằng sau đó chúng sẽ biến mất. Họ đóng góp cho đảng sức mạnh đặc biệt của mỗi người trong số họ mà bạn có thể kích hoạt ngay trước khi họ tác động.