Manga Girl Avatar Maker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với trò chơi này, bạn có thể tạo manga cô gái đặc biệt của bạn. Không chỉ phải chọn một nền văn hóa thích hợp quần áo otaku, cũng có thể chọn màu da, môi, tóc và quan trọng, đôi mắt. Cố gắng được khá lớn và biểu cảm để được tốt Manga. Và cuối cùng, một chụp ảnh tự sướng để tải lên các mạng xã hội và tự hào.