Mandala Coloring Book

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mandala là một cấu hình hình học của các biểu tượng tâm linh. Một cái gì đó rất sâu sắc và huyền diệu không thể thiếu màu sắc, bởi vì nó buồn. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích bạn lấy bàn chải và chọn những màu đó, với sự tự do hoàn toàn, có thể làm cho Mandala một cái gì đó đẹp như cần thiết.