Mancala

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận được càng nhiều chip càng tốt về phía bạn của hội đồng quản trị. Đối với điều này, người chơi đầu tiên sẽ lấy tất cả các hộp của họ và sẽ đặt chúng từng cái một trong những cái sau. Phong trào này được thực hiện chống lại tay của đồng hồ. Bạn có thể chọn để chơi với máy hoặc tùy chọn nhiều người chơi.