Mall Dash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi đua xe này, bạn thay đổi một ca khúc thông thường thông qua một cửa hàng bách hóa. Và những chiếc xe bình thường cho một hướng tele. Rất độc đáo! Mặc dù kết quả giống như mọi khi: Bạn phải nhanh chóng vượt qua tất cả những người khác và đạt được mục tiêu trước.