Make 24

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi bao gồm việc đạt được con số 24 tham gia bốn số có sẵn. Nhưng tổng không phải lúc nào cũng hoạt động, cũng có phép nhân, phép trừ hoặc phép chia. Điều duy nhất bạn phải làm là chọn thao tác nào trong số các thao tác có sẵn này là thao tác đúng trong từng trường hợp và do đó đạt được con số mong muốn.