Mahjong Wizard

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi Mahjong cổ điển này, bạn phải xác định vị trí trên bảng những mảnh giống hệt nhau và đánh dấu chúng, chỉ khi chúng không có những mảnh khác xung quanh chúng ngăn chúng di chuyển. Nếu bạn làm đúng, các mảnh sẽ biến mất từ từ cho đến khi bạn rời khỏi nó. Và đừng để pháp sư giữ công đức, nó hoàn toàn là của bạn.