Mahjong Master 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Là một giáo viên, bạn đã biết các quy tắc của Mahjong cổ điển. Tìm kiếm những mảnh có cùng hình minh họa và làm cho chúng biến mất, nhưng chỉ khi chúng không có những mảnh khác chặn chúng xung quanh. Tuy nhiên, và nhiều như bạn làm chủ trò chơi, Mahjong luôn gây nghiện và vui vẻ.