Mahjong Dark Dimensions

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn biết hoàn hảo các quy tắc của Mahjong. Tìm những mảnh đó chẵn, nhưng không bị chôn vùi giữa các mảnh khác, đánh dấu chúng và làm cho chúng biến mất. Bây giờ quá trình có thể trở thành một cái gì đó kỳ diệu và bí ẩn hơn nhiều để lựa chọn để minh họa những hình ảnh đã nói phát sinh từ các chiều tối.