Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Thỉnh thoảng thật là lãng phí thời hiện đại và thưởng thức hương thơm cổ điển. Những bộ sưu tập cổ điển của giải trí như Mahjong, được thể hiện ở đây như nó luôn luôn là: Với các dấu hiệu phương Đông và cùng một mục đích, phù hợp với gạch không được bao quanh bởi cả bốn mặt.