Mahjong Collision

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã biết các quy tắc của cổ điển trong các tác phẩm kinh điển, Mahjong. Tìm và tìm các ô giống nhau, khiến cho một liên kết giữa chúng và xem chúng biến mất không một dấu vết. Điều khác biệt trong trường hợp này là nó sẽ không đủ để bạn đánh dấu chúng, bạn sẽ phải kéo chúng qua bảng và sắp xếp bản thân theo cách thích hợp nhất để chúng ở một điểm và hợp nhất đẹp mắt.