Magikmons

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ander đến trường của các pháp sư, nhưng để đến sớm hơn, anh phải đối mặt với những Megikmons khác nhau, những sinh vật ma thuật mà anh không được chuẩn bị. Với sự giúp đỡ của cây đũa thần đầu tiên, anh ta sẽ học được không chỉ đối mặt với nhau, mà còn bắt chúng và sử dụng chúng sau này như một vũ khí ném.