Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Bạn đã luôn luôn muốn một con vật cưng, nhưng khác với những vật nuôi khác. Bạn có thể tưởng tượng như thế nào bạn muốn nó được và có một thời gian vui vẻ trộn hình thức, màu sắc và tính chất đặc thù nhất của thú cưng kỳ diệu của mình.