Magical Pet Maker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã luôn luôn muốn một con vật cưng, nhưng khác với những vật nuôi khác. Bạn có thể tưởng tượng như thế nào bạn muốn nó được và có một thời gian vui vẻ trộn hình thức, màu sắc và tính chất đặc thù nhất của thú cưng kỳ diệu của mình.