Magical Kicks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cố gắng ghi một quả phát bóng xem xét các vị trí của các rào cản, sức mạnh và hướng bắn.