Magic Run Frog

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhảy từ gò đất đến gò đất, bạn chạy trốn khỏi mụ phù thủy, người thường xuyên niệm bạn để trở thành một con ếch. Vì vậy, bạn vượt qua từ trạng thái con người đến con vật mà không nghỉ ngơi, mà sẽ không phải là một trở ngại cho bạn để tiếp tục tiến lên phía trước, nhảy và thu thập tất cả những viên kim cương mà bạn tìm thấy.